Harici Sistemler ile güvenli haberleşme (GMP3) entegrasyonu